Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy na nowej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach.

  • Pomagamy w trudnych sytuacjach i wspieramy
  • Udzielamy świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej
  • Realizujemy świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny
  • Realizujemy świadczenia wychowawcze - Program "Rodzina 500+"
  • Zajmujemy się dodatkami mieszkaniowymi
  • Wydajemy Kartę Dużej Rodziny

Najnowsze aktualności

Przejdź do - uczestnicy%20szkolenia

Sprawcy z zasobami

10 lutego 2017

Za nami 6 szkolenie zorganizowane przez nasz ośrodek dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych ds. przemocy w rodzinie w Świerklanach.

Tym razem gościł u nas Tomasz Świtek - trener i wykładowca w zakresie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i terapii uzależnień. Podczas szkolenia zatytułowanego „Pomaganie w sytuacji przemocy, skoncentrowane na rozwiązaniach”, uczestnicy dowiedzieli się m.in., że aby skutecznie resocjalizować sprawców przemocy, konieczne jest opieranie działań na ich zasobach. Odkrywcze było też zobaczyć, że pozytywne zmiany mogą nieść także negatywne konsekwencje.

Dzięki szkoleniu, po raz kolejny przekonaliśmy się, że nic nie jest jednoznaczne, a świadomość subiektywizmu sprzyja pomaganiu.

Czytaj więcej o: Sprawcy z zasobami
Przejdź do - Jedzenie

Wydajemy skierowania na żywność

30 stycznia 2017

Zachęcamy do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Nasz ośrodek wydaje skierowania, a żywnosć można odbierać w wyznaczonych terminach w PCK Rybnik.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł
w przypadku osoby w rodzinie.

 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Czytaj więcej o: Wydajemy skierowania na żywność
Przejdź do - Gwiazda%20Życia

Za życiem

25 stycznia 2017

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016r.  weszła w życie z początkiem nowego roku.

Zgodnie z przepisami, rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od narodzin dziecka.

 

Czytaj więcej o: Za życiem
Przejdź do -

Dyżury psychologa - zapraszamy

5 stycznia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby i rodziny przeżywające trudności, do korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, które odbywa się w siedzibie ośrodka, w czwartki od godz. 15.30 do 19.30.

Z poradnictwa może skorzystać każdy, bez względu na posiadany dochód, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i ustaleniu terminu. Zapraszamy indywidualnie, w parach, a także rodziców z dziećmi.

Jeśli masz kłopot związany z wychowywaniem dzieci, odczuwasz trudności w pełnieniu roli rodzica, znalazłeś się w sytuacjach związanych z rozwodem, chorobą, żałobą, przemocą, uzależnieniem, współuzależnieniem, czujesz, że sobie nie radzisz, poszukujesz rozwiązań, to masz możliwość uzyskania wsparcia w naszym ośrodku.

W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy kontaktować się osobiście lub telefonicznie, w godzinach pracy ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30., tel. 324304254.

Czytaj więcej o: Dyżury psychologa - zapraszamy

Rosną świadczenia pielęgnacyjne

5 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie z 1.300 zł do 1.406,00 zł miesięcznie.

Czytaj więcej o: Rosną świadczenia pielęgnacyjne